کد خبر: 133967 A

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهلران خبر داد:

طول عملیات حفاری و لوله گذاری شبکه گاز شهری دهلران به طول ۱۰۷ کیلومتراست که از پیشرفت ۹۵ درصدی برخوردار است.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهلران گفت: سه هزار و ۵۰۰ علمک گاز در سطح شهر دهلران نصب شده است.
به گزارش ایلنا غلام علیدادی در بازدید از عملیات گازرسانی ایلام اظهار داشت: طول عملیات حفاری و لوله گذاری شبکه گاز شهری دهلران به طول ۱۰۷ کیلومتراست که از پیشرفت ۹۵ درصدی برخوردار است.
وی اظهارداشت: با برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال کار شبکه داخلی به اتمام می‌رسد.
علیدادی افزود: متاسفانه عدم نظارت کافی از سوی نظام مهندسی باعثشده که خیلی از شرکت‌ها به صورت غیر قانونی اقدام به احداثشبکه داخل منازل بدون رعایت اصول ایمی اقدام کنند.
وی بیان داشت: تازمانی که خط انتقال وارد شبکه شهری نشود و کلیه اتصالات تست و مورد برسی قرار نگیرند از نظر اصولی و مهندسی غیر قابل قبول است.
وی عنوان کرد: عدم توجه شهروندان به نکات ایمی و اصول مهندسی در خصوص شبکه داخل منازل ممکن است حواثناگواری در پی داشته باشد.
معاون عمرانی و برنامه ریزی فر مانداری دهلران افزود: شهروندان از قبول انجام شبکه داخلی گاز توسط شرکت‌های غیر فنی و فاقد مجوز از نظام مهندسی اجتناب کنند.
علیدادی تصریح کرد: خوشبختانه با اتصال شبکه اصلی گاز به شهری ناوگان حمل نقل شهری الخصوص تاکسی‌ها از گاز س ان جی استفاده می‌کنند که این امر باعثمی‌شود بخش زیادی از مشکلات تاکسی‌های شهری حل شود.
وی عنوان کرد: خوشبختانه جایگاه و تجهیزات گاز س ان جی در شهر دهلران احداثشده است.

تاکسی گاز مشکلات عمرانی شبکه شهری ایلام طول دهلران علمک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر