کد خبر: 142957 A

مدیر کمیته امداد امام خمینی «ره» شهرستان دره شهر خبر داد:

مدیر کمیته امداد امام خمینی «ره» شهرستان دره شهر: حامیان نیکوکار ایتام این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به ایتام این نهاد کمک کرده اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی «ره» شهرستان دره شهر گفت: حامیان نیکوکار ایتام این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به ایتام این نهاد کمک کرده اند.
به گزارش ایلنا آیت اله رشیدی بیان داشت: در حال حاضر هر یک از ایتام این شهرستان بصورت میانگین دارای حدود ۸ حامی می باشد.
وی افزود: یکی از حامیان ایتام این شهرستاندر یک حرکت خوب وخداپسندانه از طریق خرید وسایل خیاطی امکانات شغلی را برای یکی از دختران یتیم فراهم نموده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر حامیان این شهرستان مشارکت بسیار خوبی در دستگیری از نیازمندان دارند.

کمیته امداد امام خمینی شهرستان میلیارد مدیر ره کمک دره حامیان ایتام نیکوکار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر