کد خبر: 142959 A

مدیر کمیته امداد امام خمینی «ره» شهرستان ایلام از پرداخت بیش از ۲۷ میلیارد ریال به عنوان مستمری و کمک معیشت به مددجویان مورد حمایت این نهاد خبر داد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی «ره» شهرستان ایلام از پرداخت بیش از ۲۷ میلیارد ریال به عنوان مستمری و کمک معیشت به مددجویان مورد حمایت این نهاد خبر داد.
به گزارش ایلنا رمضان دستیاری اظهار داشت: این مبلغ به حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ نفر از مددجویان مورد حمایت امداد این شهرستان پرداخت شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ایلام درادامه به ارائه گزارشی از آمار خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد ایلام پرداخت و گفت: درحال حاضر۱۶۴۱۵مددجوکه به تعداد۶۳۹۳ خانوار هستند از خدمات این نهاد برخوردار هستند.
وی با اشاره به اینکه خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد ایلام شامل افراد مختلفی هستند، افزود: برخی از مددجویان این نهاد درقالب طرح مددجویی و بنا به دلایلی ازقبیل فقدان سرپرست، معلولیت سرپرست و بیماری سرپرست یا استیصال ودر ماندگی برحسب نوع نیازمندی زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند.
دستیاری مددجویان زیر پوشش کمیته امداد شهرستان ایلام در قالب طرح شهید رجایی را نیز از دیگر گروه‌های تحت حمایت این نهاد عنوان کرد.

پوشش خانواده کمیته امداد کمیته امداد امام خمینی میلیارد کمک ایلام مددجویان رجایی معیشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر