کد خبر: 147901 A

رییس اداره استاندارد سازی و آموزش و ترویج استاندارد اداره کل استاندارد ایلام: از ابتدای سال ۹۲ تا پایان بهمن ماه، بیش از چهار هزار نفر ساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت استان ارائه شد.

رییس اداره استاندارد سازی و آموزش و ترویج استاندارد اداره کل استاندارد ایلام گفت: به منظور آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان، از ابتدای سال ۹۲ تا پایان بهمن ماه، بیش از چهار هزار نفر ساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت استان ارائه شد.

به گزارش ایلنا فاطمه مظلوم گفت: از ابتدای سال ۹۲ تا پایان آبان ماه، ۴۳ نفر مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شدند و در حال حاضر این افراد ضمن داشتن تحصیلات مرتبط و پس از قبولی در آزمون و طی دوره‌های آموزشی مرتبط، در واحدهای تولیدی استان بر کیفیت محصولات تولیدی نظارت دارند و فرآورده‌ها را مورد آزمون قرار می‌دهند.

استاندارد دوره های آموزشی کیفیت آموزش اداره ساعت مدیران چهار کنترل ایلام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر