کد خبر: 162539 A

کارگروه تدوین گلیم نقش برجسته در سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام برگزار شد.

مسئولیت تدوین استاندارد گلیم نقش برجسته به اداره کل استاندارد واگذار شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به تشکیل دفتر توسعه خوشه صنعتی فرش دستباف و گلیم نقش برجسته در استان ایلام، کارگروه تدوین گلیم نقش برجسته در سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزار شد.

در این جلسه کار‌شناسان سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با نحوه ارایه پیشنهاد تدوین استاندارد ملی ایران آشنا شدند.

در این نشست دبیری کمیته تدوین استاندارد گلیم نقش برجسته به اداره کل استاندارد ایلام واگذار شد.

استاندارد ایران صنایع دستی و گردشگری فرش برجسته ایلام نقش واگذار تدوین گلیم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر