کد خبر: 186951 A

رئیس کانون عالی بازنشستگان استان تهران:

کارفرمایان برای هیچ یک از مزایای حقوقی حق بیمه پرداخت نمی کنند. / درحال حاضر بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان حداقل مستمری را دریافت می کنند / در تمام این سالها حق بن کارگری از مستمری بازنشستگی حدود ۲و نیم میلیون بازنشسته حذف شده است.

رئیس کانون عالی بازنشتسگان استان تهران مخالفت خود را با لغو کسر حق بیمه از بن کارگری اعلام کرد.

«علی اصغر بیات» در این باره به ایلنا گفت: درحال حاضر بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان حداقل مستمری را دریافت می کنند چرا که کارفرمایان برای هیچ یک از مزایای حقوقی حق بیمه پرداخت نمی کنند. کسر حق بیمه از مزایای حقوقی تاثیر زیادی بر مستمری بازنشستگان خواهد داشت اما تامین اجتماعی با قصور در دریافت حق بیمه بازنشستگان را فقیر کرده است.

وی افزود: طبق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی به غیر از حق اولاد، هرگونه دریافتی کارگر چه نقدی و چه غیر نقدی مشمول کسر حق بیمه می شود. بنابر بند ۵ ماده ۲ این قانون نیز کلیه حقوق و مزایا از جمله حق بن کارگری بخشی از مزد کارگر است و بنابراین حق بن کارگری قانونا مشمول کسر حق بیمه است و سازمان تامین اجتماعی موظف است این حق بیمه را دریافت کند. اما تاکنون در حمایت از کارفرمایان بازنشستگان را از این حق خود محروم کرده است.

وی ادامه داد: در تمام این سالها حق بن کارگری از مستمری بازنشستگی حدود ۲و نیم میلیون بازنشسته حذف شده است.
بیات افزود: در سالهای گذشته کسر نکردن حق بیمه از بن علی رغم غیرقانونی بودن با غیر نقدی بودن آن توجیه شده بود اما امسال که طبق مصوبه مزد ۹۳ شورای عالی کار، بن کارگری باید به صورت نقدی پرداخت شود مشخص نیست امتناع تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه به چه علت است.

این کارگر بازنشسته تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نباید تحت فشار کارفرمایان به لغو کسر حق بیمه از بن تن می داد. منابع مالی تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران تامین می شود اما این سازمان در جهت منافع کارفرمایان از چنین منبع مالی گسترده ای چشم پوشی کرده است.

بیات ادامه داد: در این میان نباید از موضع گیری ضدکارگری اعضای شورای عالی کار غافل ماند. اعضای کارگری این شورا برخلاف منافع کارگران تن به لغو کسر حق بیمه از بن کارگری داده اند. این موضع گیری ناعادلانه و برضد معیشت کارگرانی است که این اعضا به نمایندگی از آنها به شورا راه یافته اند.

کارگران بازنشسته کارگران و سازمان تامین اجتماعی بن کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر