کد خبر: 207447 A

بازی های آسیایی اینچئون - کره جنوبی؛

ما باید به سنت ها و ورزش های آسیایی احترام بگذاریم. نمی توان از جنوب آسیا بدون رشته کبدی، از جنوب شرقی آسیا بدون رشته سپک تاکرا و از شرق آسیا بدون رشته ووشو صحبت کرد.

رئیس کویتی شورای المپیک آسیا با وجود فشارها برای کم کردن تعداد رشته های حاضر در بازی های آسیایی تاکید کرد که رشته های کبدی، ووشو و سپک تاکرا در لیست بازی های آسیایی می مانند.

به گزارش ایلنا، شیخ احمد الفهد الصباح با تاکید بر باقی ماندن ۳ رشته ووشو، کبدی و سپک تاکرا که در خارج از قاره آسیا کمتر شناخته شده اند، این ۳ رشته را عامل تمایز بازی های آسیایی نسبت به سایر رویدادهای ورزشی دانست.

شیخ احمد گفت: ما باید به سنت ها و ورزش های آسیایی احترام بگذاریم. نمی توان از جنوب آسیا بدون رشته کبدی، از جنوب شرقی آسیا بدون رشته سپک تاکرا و از شرق آسیا بدون رشته ووشو صحبت کرد.

در حال حاضر ۳۶ رشته در برنامه بازی های آسیایی قرار دارند.

رئیس شورای المپیک آسیا تاکید کرد: نمی توانیم همیشه بر طبق برنامه المپیک پیش برویم. به نظرم ۳۶ رشته برای بازی های آسیایی مناسب است و ما هم برای رشته های مختص قاره خود جا نگه می داریم.

المپیک بازی جنوب شرقی کره جنوبی رشته آسیا آسیایی کبدی سپک تاکرا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر