کد خبر: 209039 A

بازی های آسیایی اینچئون - کره جنوبی؛

دونده ۱۰۰ متر مردان ایران در فینال این ماده با زمان ۱۰ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه در مکان پنجم قرار گرفت.

دونده ۱۰۰ متر مردان ایران در فینال این ماده با زمان ۱۰ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه در مکان پنجم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا قاسمی پیش از این در مرحله مقدماتی ۱۰ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه و در نیمه نهایی ۱۰ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه را ثبت کرده بود.

رکورد دوی ۱۰۰ متر ایران با زمان ۱۰ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه در اختیار حسن تفتیان قرار دارد.

در ماده ۱۰۰ متر دونده قطری نفر اول شد و رکورد بازی های آسیایی را شکست.

ایران بازی کره جنوبی مردان نیمه نهایی رضا متر آسیایی قاسمی ثانیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر