کد خبر: 219343 A

بر اساس امتیارزات مسابقات کشوری؛

در این رده بندی المیرا کروبی با ۲۴۰۰ امتیاز در صدر قرار دارد و منصوره نورآباد مطلق و بهشاد منصوری به ترتیب با ۲۲۶۵ و ۲۱۹۰ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

جدول رنکینگ ثابت پاکت بیلیارد بانوان بر اساس نتایج بدست آمده در مسابقات رنکینگ کشوری اعلام شد.

به گزارش ایلنا، جدول رنکینگ ثابت پاکت بیلیارد بانوان کشورمان بر اساس امتیازهای بدست آمده توسط بازیکنان در مسابقات رنکینگ کشوری تنظیم شده است.

در این رده بندی المیرا کروبی با ۲۴۰۰ امتیاز در صدر قرار دارد و منصوره نورآباد مطلق و بهشاد منصوری به ترتیب با ۲۲۶۵ و ۲۱۹۰ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

جدول بانوان بیلیارد ثابت رده رنکینگ صدر کروبی المیرا پاکت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر