کد خبر: 181622 A

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی تایید شد.

به گزارش ایلنا، شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴ / ۰۴ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

خصوصی سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر