کد خبر: 187667 A

رای گیری درباره کلیات طرح اساسنامه شرکت ملی نفت

رای‌گیری درباره کلیات طرح یک‌فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دستور کار امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

کمیسیون انرژی، امروز درباره تصویب کلیات اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، رای گیری می کند همچنین کارشناسان بورس انرژی درباره فرصت‌های بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی گزارش می دهند.

به گزارش ایلنا، رای‌گیری درباره کلیات طرح یک‌فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دستور کار امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
همچنین امروز مقرر است، طرح یک‌شوری اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی برای استفاده از انرژی خورشیدی با حضور طراحان و کارشناسان وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، بررسی شود.
در ادامه دستورکار کمیسیون مذکور، گزارش کارشناسان بورس انرژی درباره فرصت‌های بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی در کشور، ارائه می شود.
کارگروه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی نیز ادامه بررسی طرح یک‌فوریتی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را با حضور کارشناسان وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور در دستور دارد.

انرژی انرژی خورشیدی سازمان بازرسی کل کشور شرکت ملی نفت ایران کمیسیون انرژی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس نفت وزارت نفت وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر