کد خبر: 187909 A

در معاملات امروز بازار سرمایه ۵۱۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۱۱۹ میلیارد تومان در ۵۰ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

در جریان معاملات امروز بازار سهام، شاخص کل بورس سه واحد افت کرد و در عدد ۷۳ هزار و ۷۵۰ واحد متوقف شد.

به گزارش ایلنا، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس پس از سه روز متوالی کاری صعود با سه واحد افت مواجه شد و به رقم ۷۳ هزار و ۷۵۰ واحد کاهش یافت.
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ یک واحد، شاخص آزاد شناور ۵۶ واحد، شاخص بازار اول ۲۹ واحد و شاخص صنعت نیز سه واحد افت یافت. همچنین شاخص بازار دوم با ۱۶۴ واحد رشد مواجه شد.
در معاملات امروز بازار سرمایه ۵۱۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۱۱۹ میلیارد تومان در ۵۰ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

رشد سرمایه سهام شاخص صنعت بازار بورس واحد متوقف عدد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر