کد خبر: 226179 A

بانک مرکزی:

بانک مرکزی اعلام کرد: هرچند ارزش بازار سهام در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۲ معادل ۱۴.۸ - درصد کاهش داشته اما این رقم در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به شش ماهه ۹۲ معادل ۹.۳ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: هرچند ارزش بازار سهام در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال ۹۲ معادل ۱۴.۸ - درصد کاهش داشته اما این رقم در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به شش ماهه ۹۲ معادل ۹.۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایلنا، همچنین ارزش بازار سهام در شش ماهه ابتدای سال۳۲۹۴۴۸۱ میلیارد ریال بوده که این رقم در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته ۳.۱ - درصد کاهش داشته است.

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در شش ماهه ابتدای سال ۷۱ هزار و ۶۸۶ واحد بود که این رقم در شهریور ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۳ - درصد کاهش یافته است.

همچنین شاخص کل بورس در شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال ۹۲ معادل ۹.۳ - کاهش داشته اما در شش ماهه ابتدای ۱۳۹۳ نسبت به شش ماهه ابتدای ۹۲ معادل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین ارزش معاملات سهام در شش ماه ابتدای ۹۳ معادل ۳۳۰۱۴۰ میلیارد ریال بوده که این رقم در شهریور ماه امسال نسبت به ماه گذشته آن ۴.۴ - درصد و در شش ماهه ۱۳۹۳ نسبت به شش ماهه ۱۳۹۲ معادل ۲۹.۷ - درصد کاهش داشته است.

تعداد سهام معامله شده در شش ماهه ابتدای سال ۷۵۰۵۲ میلیون سهم بوده که این رقم در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته آن شش درصد کاهش داشته است. این رقم در شش ماهه ابتدای ۱۳۹۳ نسبت به شش ماه ۹۲ معادل ۸.۲ - درصد بوده است.

تعداد دفعات معامله در شش ماهه ابتدای سال معادل ۶۳۲۲۰۸۹ دفعه بوده که این رقم در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته آن ۹,۹ درصد رشد داشته است.

همچنین تعداد دفعات معامله در شش ماهه ابتدای ۱۳۹۳ به نسبت به شش ماه ابتدای ۹۲ معادل ۴,۱ درصد است.

تعداد شرکت های درج شده در شش ماهه ابتدای ۹۳ معادل۳۱۴ شرکت بوده که این رقم درشهریور ماه نسبت به ماه قبل ۰.۹ - درصد بوده است.

رشد سهام شاخص درصد سال ارزش ابتدای ماه رقم معادل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر