کد خبر: 235533 A

تعداد پنج شرکت کارگزاری بیش از ۴۰ درصد کل ارزش معاملات را در ۹ ماهه امسال به خود اختصاص دادند.

تعداد پنج شرکت کارگزاری بیش از ۴۰ درصد کل ارزش معاملات را در ۹ ماهه امسال به خود اختصاص دادند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، از میان شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار، کارگزاری مفید از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، بیشترین ارزش معاملات الکترونیک را به خود اختصاص داد. در عین حال، رتبه نخست از نظر ارزش معاملات عادی به کارگزاری حافظ و از حیثارزش کل معاملات، کارگزاری صباتامین صدر نشین کارگزاری ها شد.

آمار و اطلاعات منتشره از سوی اداره آمار و اطلاعات بازار شرکت بورس حاکی از آن است که طی ۹ ماه امسال، از میان ۱۰۱ کارگزار حاضر در بورس اوراق بهادار، تعداد ۹۴ کارگزار در معاملات آنلاین فعالیت داشته اند. در عین حال، آمارها نشان می دهد که حدود ۴۰ درصد از کل معاملات الکترونیکی در ۶ کارگزاری انجام شده است که به ترتیب کارگزاری های مفید با ۲۳.۱۱ درصد، آگاه با ۶.۰۸ درصد، بانک کشاورزی با ۳.۴۹ درصد، امین آوید با ۲.۶۴ درصد، بانک ملی ایران با ۲.۲۷ درصد و حافظ با ۲.۱۹ درصد رتبه های اول تا ششم را از نظر ارزش معاملات آنلاین به خود اختصاص دادند.

در عین حال، از کل معاملات انجام شده در این مدت، بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد ریال خرید و فروش ها به صورت الکترونیکی انجام شده که ۱۸.۶۰ درصد از کل خرید و فروش ها است. این در حالی است که ارزش کل خرید و فروش کارگزاری های فعال در این مدت، بیش از ۸۸۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

از سوی دیگر، ارزش خرید و فروش معاملات به صورت خرد و بلوک معادل ۶۷ درصد کل معاملات و ارزش خرید و فروش عمده و سایر نیز ۳۲ درصد از معاملات را در این مدت به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که شرکت های کارگزاری کارگزاری صبا تامین با ۱۳.۰۸ درصد، بانک ملی با ۱۲.۳۳ درصد، کارگزاری مفید با ۵.۳۳ درصد، کارگزاری حافظ با ۵.۱۱درصد و کارگزاری امین آوید با ۴.۷۹ درصد در رتبه های اول تا پنجم جدول کل ارزش معاملات قرار گرفتند.

الکترونیک ایران جدول خرید و فروش سرمایه سنا کشاورزی درصد معاملات کارگزاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر