کد خبر: 243764 A

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی انجام شد؛

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای اعلام کرد، بانک ها و موسسات اعتباری با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری از امکان سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک برخوردارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای اعلام کرد، بانک ها و موسسات اعتباری با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری از امکان سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک برخوردارند.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شماره ۹۸/۲۸۵۸۹۳ مورخ ۲۷ دی ماه ۹۳ اعلام کرده که بانک ها و موسسات اعتباری از امکان سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری برخوردارند.

در متن این بخشنامه آمده است: یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور تجهیز بهینه منابع با استفاده از پس اندازهای یکایک آحاد آن کشور است، در همین راستا، صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از نهادهای نوظهور در بازارهای مالی می توانند سهم عمده ای در جمع آوری پس اندازهای اشخاص به ویژه وجود خرد و به تبع آن تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی داشته و مآلاً نقش شگرفی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا کنند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نهادهای مالی تخصصی هستند که با هدف جمع آوری سرمایه های خرد در سطح جامعه و هدایت آن ها به سوی فعالیت های مولد اقتصادی تأسیس می شوند.

این صندوق ها علاوه بر کارکرد اصلی خود که بدان اشاره شد، منشأ اثر فراوان در زمینه هایی چون مهار تورم، تعمیق و گسترش بازار سرمایه، رفع کمبودهای نقدینگی شرکت های سرمایه گذاری، جذب سرمایه های خارجی و نیز تسهیل فرآیند خصوصی سازی و عمومی کردن اقتصاد کشورها نیز هستند.

در کشور عزیزمان نیز چندی است صندوق های سرمایه گذاری مشترک پا به عرصه وجود گذاشته اند و البته طی همین کوتاه، به دلیل ویژگی ها و مزایای منحصر بفردی که داشته اند، مورد اقبال عمومی نیز واقع شده اند.

در این مدت، با عنایت به مفاد ' دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری ' مصوب جلسه ۱۸ فروردین ۸۶ شورای پول و اعتبار و با نظر داشت به قالب حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک همواره سوالات و ابهاماتی در خصوص امکان خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آن ها از سوی شبکه بانکی کشور مطرح بوده است.

لذا این بانک به منظور تبیین و تصریح موضوع و همچنین کمک به تحقق اهداف تأسیس صندوق های یادشده به نحو کارا و مؤثرتر، فراهم شدن امکان مناسب تر بند ' ج ' سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم ساختن بستری مناسب برای سرمایه گذاری بهینه و از طرفی با عنایت به این که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند با حمایت از صندوق های مذکور تأثیر بسزایی در جلوگیری از نوسانات شدید و غیرمتعارف شاخص کل سهام و در نتیجه حفظ تعادل و ارزش دارایی های سرمایه گذاران این صندوق ها که همانا آحاد مردم هستند، داشته باشند.

به موجب این بخشنامه اعلام می دارد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مذکور، نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ایضا سرمایه گذاری در آن ها اقدام کنند. ضمنا متذکر می شود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۷۵/۹۰ مورخ ۲۳ مرداد ۹۰ این بانک کان لم یکن تلقی می شود.

اصل ۴۴ بانک مرکزی تورم جمهوری اسلامی ایران رشد و توسعه سرمایه گذاری سهام شورای پول و اعتبار منابع مالی نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر