کد خبر: 251547 A

از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت؛

از ابتدای امسال، ۱۴۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد سه میلیون و ۴۴۶ هزار و ۱۳۰ سرمایه گذار، در ۱۱ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۸۳۹ دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.

از ابتدای امسال، ۱۴۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۴۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد سه میلیون و ۴۴۶ هزار و ۱۳۰ سرمایه گذار، در ۱۱ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۸۳۹ دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.

به گزارش ایلنا، بازار سهام از ابتدای سال ۲۱۶ روز کاری فعالیت داشته است. در این مدت ۵۴ هزار و ۳۷۸ خریدار در ۲۳۷ هزار و ۶۰۰ دفعه به داد و ستد پرداختند.

در دوره مورد بررسی تعداد ۱۱۵ هزار و ۳۹۷ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۱۴ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد.

در هفته یادشده دو میلیارد و ۶۷۲ میلیون سهم به ارزش پنج هزار و ۴۳۹ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.

براساس آمار موجود، در این مدت، تمام خرید و فروش ها به صورت خرد و بلوک انجام شد.

** روند شاخص ها

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با کاهش ۱.۴۲ درصدی به ۶۴ هزار و ۸۴۰ واحد رسید.

در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد ۵۴ هزار و ۴۲۲ واحد ایستاد. شاخص بازار اول به ۴۷ هزار و ۷۶۳ واحد و شاخص بازار دوم به ۱۲۷ هزار و ۵۳۶ واحد رسید.

** معاملات اوراق مشارکت

در هفته منتهی به ۲۱ بهمن ماه، تعداد ۱۱۵ هزار و ۳۹۷ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۱۴ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۷۰۷ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱۳ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.

خرید و فروش سرمایه سهام شاخص صنعت میلیارد میلیون بورس ریال اوراق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر