مدیرکل ستاد بحران بوشهر به ایلنا خبرداد:

ایلنا: مدیرکل ستاد بحران استان بوشهر گفت: با وقوع زلزله 5.9 دهم ریشتر در استان بوشهر 2 تیم ارزیاب در منطقه حضور پیدا کرده و…

پربازدیدترین