کد خبر: 246306 A

ماموران یگان حفاظت محیط زیست دشتستان، در راستای اجرای وظایف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از تخلفات شکار و صید، موفق به دستگیری دو متخلف شکار در منطقه ننیزک شاهزاده ابراهیم شهرستان دشتستان درحال ارتکاب جرم شدند.

۷ شکارچی غیر مجاز در ۳ نقطه مختلف استان بوشهر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، دو متخلف شکار در منطقه ننیزک شاهزاده ابراهیم شهرستان دشتستان دستگیر شدند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست دشتستان، در راستای اجرای وظایف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از تخلفات شکار و صید، موفق به دستگیری دو متخلف شکار در منطقه ننیزک شاهزاده ابراهیم شهرستان دشتستان درحال ارتکاب جرم شدند.

صادق پور سالم با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت اداره دشتستان واقع در استان بوشهر، در حال گشت زنی دو متخلف محیط زیستی را دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشتستان افزود: پس از دستگیری و بازرسی از این دو متخلف، ۵ قطعه قمری، یک قبضه سلاح ساچمه زنی و ۲۵ عدد فشنگ مربوطه و یک قبضه تفنگ بادی۴ ونیم، کشف و ضبط شد.

همچنین، دو متخلف شکار و صید غیر مجاز نیز در روستای درویشی از توابع شهرستان دشتی توسط محیط بانان این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، رییس اداره محیط زیست شهرستان دشتی اظهار داشت: از این متخلفین لاشه یک راس کل وحشی، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی، یک عدد دوربین چشمی و۱۷ عدد فشنگ کشف وضبط شد.

مصطفی رشیدی اضافه کرد: متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست تنگستان نیز امروز از دستگیری سه شکارچی متخلف وحوش در منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش و شاهزاده ابراهیم دستگیر کردند.

علیرضا نعمتی افزود: براساس گزارش دریافتی ازهمیاران محیط زیست مبنی برحضور تعدادی شکارچی در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش و شاهزاده ابراهیم(تنگ خنجری شرق روستای بازویی) بخش مرکزی تنگستان، مامور یگان حفاظت محیط زیست برای بررسی موضوع و مشاهده متخلفان به منطقه اعزام شدند.

وی اضافه کرد: پس از مستقر شدن مامور در ارتفاعات و دوربین کشی سه نفر شکارچی غیرمجاز، که در حال حمل لاشه شکار به طرف پایین ارتفاعات بودند، مشاهده کردند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست تنگستان استان بوشهر ادامه داد: پس از حصول اطمینان از مسیر برگشتی و تماس با اداره، اکیپی به دره محل بازگشت متخلفان به تنگ خنجری رفته و به کمین نشستند و توانستند شکارچیان متخلف را دستگیر کنند.

نعمتی اظهارداشت: دربرخورد اولیه با شکارچیان یکی از آنها اقدام به تیراندازی به سمت ماموران محیط بانی کرد و قصد درگیری با آن ها را داشتند که با توجه به زیاد بودن شمار ماموران، شکارچیان متخلف ناچار به تسلیم شدند.

رییس اداره محیط زیست تنگستان گفت: از شکارچیان دستگیر شده لاشه‌های دو راس کل بز و حشی، دو قبضه سلاح گلوله زنی به همراه ۳۱عدد فشنگ مربوطه و یک قبضه اسلحه ساچمه زنی به‌ انضمام چهار عدد فشنگ چهارپاره(ویژه شکار پستانداران) وسه عدد فشنگ ساچمه زنی، سه دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

نعمتی اضافه کرد: شکارچیان متخلف ازعشایر منطقه خان زنیان استان فارس بودند که پس ازاخذ دستور قضایی به همراه سلاح‌های مکشوفه تحویل پلیس اطلاعات وامنیت تنگستان شدند.

استان بوشهر استان فارس پستانداران تیراندازی جرم حفاظت محیط زیست دوربین کشف و ضبط محیط زیست شکار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر