کد خبر: 337477 A

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر گفت: سند تدوین شده جایگاه استان‌ها در نقشه جامع لجستیک کشور جهت تکمیل و دریافت نقطه نظرات و راهکارهای اجرایی سایر دستگاه‌های متولی تجارت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال شده است.

به گزارش ایلنا، سید حسین حسینی محمدی اظهارداشت: این سند پیشنهادی که در راستای ترسیم راهبرد زیرساخت نظام تجاری،‌ بازرگانی و لجستیکی کشور، تهیه شده پس از کسب راهکارهای ایجابی و جلب نظر متولیان زیرساخت ها و سایر دستگاه های اجرایی جهت جمع‌بندی به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تأکید کرد: این پیشنهاد ضمن بررسی بسیار کلی موضوع قصد دارد با همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها و موسسات موازی نقشه جامع لجستیک کشور را تهیه و اجرا کند.

وی تصریح کرد: براساس این برنامه طی 5 سال آینده در سراسر کشور یک شهر لجستیکی، سه بندر خشک، هفت دهکده لجستیکی، هفت پارک لجستیکی و 20 مرکز لجستیکی ایجاد می گردد.

حسینی محمدی تآکید کرد: با توجه به شریط اقلیمی کشور وکریدورهای تجاری بی شماری که از حیث موقعیت سرزمینی دارا هستیم، توسعه حوزه لجستیک کشور در فرآیند توسعه تجارت با سایر کشورهای منطقه و جهان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

حسینی محمدی تصریح کرد: با توجه به پتانسیل عظیم کشور زمینه تبدیل شدن به هاب لجستیکی و تجاری منطقه، وجود و تدوین اسناد کلان توسعه ای در این حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تدوین چنین اسنادی را موجب یکپارچگی در نگرش و سیاست‌گذاری جهت توسعه دانست و گفت: تدوین این اسناد کلیه اقدامات صورت گرفته را به شکلی هم افزا و اثربخش جهت دهی می کند.

وی با اشاره به اینکه موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک کشور سبب شده تا ایران کشوری لجستیکی نام گیرد، افزود:  قرار گرفتن در مسیر پنج کریدور اصلی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی (کریدور شمال- جنوب، کریدور تراسیکا، کریدور شرق- غرب، کریدور جنوبی آسیا و کریدور آلتید) لزوم تدوین نقشه جامع لجستیک کشور را  بیشتر نمایان می‌کند.

این مقام مسئول از دیگر مزیت‌های بالقوه لجستیکی کشور را امکان استفاده و به کارگیری همه روش های پنج گانه حمل و نقلی (اعم از: جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و خط لوله)، داشتن نزدیک به 2500 کیلومتر ساحل آبی و 6500 کیلومتر مرز خشکی، دسترسی به آبهای آزاد، داشتن بنادری که توانایی قرار گرفتن بین ده بندر بزرگ دنیا را دارا هستند، بیانگر مزیت های لجستیکی فوق العاده و حتی منحصر به فرد ایران است.

وی خاطر نشان کرد: با تمام امکانات و فرصت‌های موجود جهت تبدیل شدن کشور به یک مرکز لجستیکی، تاکنون از این ویژگی‌های خدادای و سابقه تاریخی در امر لجستیک و بازرگانی به نحوی مناسب استفاده نشده است.

وی  بیان داشت: از سوی دیگر ارزیابی وضعیت لجستیک ایران با استفاده از شاخص عملکرد لجستیک (LPI) که توسط بانک جهانی به صورت دو سالانه گزارش می‌شود، نیز اطلاعات مفیدی را به دست می‌دهد.

حسینی محمدی بیان داشت: در شاخص عملکرد لجستیک یا (LPI)به طور صریح تأکید شده است که عملکرد لجستیک تجاری هر کشور به طور مستقیم با پیامدهای مهم اقتصادی، همچون شکوفایی تجاری، تنوع صادرات و رشد اقتصادی مرتبط است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، کارایی رویه ها و فرآیندهای ترخیص کالا، کیفیت زیرساخت‌های تجاری و جابجایی، سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی، توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی و مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار را 6 شاخص  عملکرد لجستیک یا (LPI) ذکر کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر