کد خبر: 117543 A

وفاق ملی در بیانیه‌ای تصریح کرد که این احضار در راستای تحریک سیاسی و انتقام از مخالفان به علت خواسته آن‌ها برای برقراری دموکراسی در کشور است.

«شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت «وفاق ملی» توسط پلیس بحرین برای انجام تحقیقات احضار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک منبع در وزارت کشور بحرین گفت که پلیس این کشور سلمان را برای انجام تحقیقات احضار کرد.
این منبع به جزئیات تحقیقات از سلمان و علت دقیق احضار وی اشاره‌ای نکرد.
در همین حال، پایگاه اینترنتی وفاق ملی نیز با تایید این خبر تاکید کرد که هنوز علت احضار شیخ سلمان مشخص نیست.
وفاق ملی در بیانیه‌ای تصریح کرد که این احضار در راستای تحریک سیاسی و انتقام از مخالفان به علت خواسته آن‌ها برای برقراری دموکراسی در کشور است.

بحرین دموکراسی وزارت کشور ملی جمعیت پلیس رهبر علت احضار وفاق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر