کد خبر: 123157 A

بلومبرگ:

بلومبرگ اعلام کرد که برداشت و خوانشی که ایران و ۱ + ۵ از ان پی تی دارند با یکدیگر متفاوت بوده و همین مساله باعثطولانی شدن روند مذاکرات شده است.

در حالی که مذاکرات ایران و ۱ + ۵ همچنان در ژنو ادامه دارد، پایگاه خبری بلومبرگ اعلام کرد که دو طرف خوانش متفاوتی از «ان پی تی» دارند.
به گزارش ایلنا، بلومبرگ اعلام کرد که برداشت و خوانشی که ایران و ۱ + ۵ از ان پی تی دارند با یکدیگر متفاوت بوده و همین مساله باعثطولانی شدن روند مذاکرات شده است.

ان پی تی ایران مذاکرات ژنو متفاوت یکدیگر مساله خوانش بلومبرگ خوانشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر