کد خبر: 127165 A

‌بان کی مون:

بیستم ماه دسامبر نشستی با حضور اعضای شورای امنیت برگزار می‌شود و در آن نشست طرف‌های شرکت کننده در ژنو۲ مشخص می‌شوند.

«بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که طرف‌ها و کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی ژنو۲ بیستم ماه دسامبر مشخص می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ‌ بان تاکید کرد که هدف اصلی از برگزاری کنفرانس ژنو۲ تشکیل دولت انتقالی با اختیارات اجرایی است و دعوت‌نامه‌های شرکت در این کنفرانس ۲۰ ماه دسامبر ارسال می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل افزود که امروز - یکشنبه - با «اخضر ابراهیمی» فرستاده ویژه سازمان ملل در پاریس نشست برگزار می‌کند تا درباره مقدمات ژنو۲ گفت‌و‌گو کند.

وی تصریح کرد که بیستم ماه دسامبر نیز نشستی دیگر با حضور اعضای شورای امنیت برگزار می‌شود و در آن نشست طرف‌های شرکت‌کننده در ژنو۲ مشخص می‌شوند.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه گفت که هدف از برگزاری نشست ژنو۲ تشکیل دولت انتقالی با اختیارات اجرایی است.

دولت سازمان ملل شورای امنیت تشکیل اجرایی اختیارات هدف انتقالی دسامبر ژنو۲
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر