کد خبر: 138816 A

اعتراض المعلم به قطع سخنانش توسط‌ بان کی مون:

المعلم خطاب به‌ بان گفت: «شما در نیویورک زندگی می‌کنید و من در سوریه، بنابر این به زمان کافی برای توصیف بحران سه ساله نیاز دارم.»

«ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه به قطع سخنانش توسط «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل به شدت اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، در پی پایان زمان سخنرانی المعلم در کنفرانس بین‌المللی ژنو۲ و قطع آن توسط‌ بان، المعلم به شدت از دبیرکل سازمان ملل انتقاد کرد.

المعلم خطاب به‌ بان گفت: «شما در نیویورک زندگی می‌کنید و من در سوریه، بنابراین به زمان کافی برای توصیف بحران سه ساله نیاز دارم.»

در همین حال، المعلم پس از آن‌که‌ بان کی مون برای دومین بار سخرانی‌ وی را قطع کرد، از دبیرکل سازمان ملل خواست که اجازه دهد فقط یک جمله بیان کند و‌ بان کی مون نیز به وی گفت: «باید به وعده خود وفا کنید و فقط یک جمله بگویید».

المعلم نیز پاسخ داد: «سوریه همیشه به وعده‌های خود وفا می‌کند.»

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل سازمان ملل سوریه نیویورک وزیر خارجه ساله بحران المعلم توصیف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر