کد خبر: 138933 A

در میان نیروهای برکنار شده پلیس ترکیه برخی افسران بلند پایه دیده می‌شود.

دولت ترکیه در ادامه پاکسازی مخالفان خود ۴۷۰ نیروی پلیس را برکنار یا از محل خدمت خود به مکانی دیگر منتقل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دولت ترکیه در ادامه عملیات پاکسازی مخالفان در پی رسوایی فساد مالی ۴۷۰ نیروی پلیس را از کار برکنار یا از محل خدمت خود محل دیگری منتقل کرد.

در میان نیروهای برکنار شده پلیس ترکیه برخی افسران بلند پایه دیده می‌شود.

ترکیه رسوایی نیروی پلیس پایه دیده برکنار محل بلند افسران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر