کد خبر: 142781 A

مرسی و تعدادی از رهبران جماعت اخوان المسلمین امروز به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ محاکمه می شوند.

دادگاه جنایی قاهره محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر را امروز در آکادمی پلیس از سر می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الحیات، دادگاه جنایی قاهره محاکمه مرسی و تعدادی از رهبران جماعت اخوان المسلمین را به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ از سر می‌گیرد.

یک مسئول امنیتی در وزارت کشور مصر نیز گفت که دستگاه‌های امنیتی با هماهنگی ارتش طرحی را برای تامین امنیت دادگاه مرسی و تعدادی از رهبران اخوان اجرا کرده است.

این مسئول افزود که در اجرای این طرح ۳۵ نهاد امنیتی، ۳۰ تیم جنگی و ۳۳ زره پوس شرکت دارند و شامل تامین امنیت مرسی از زندان «برج العرب» در «اسکندریه» با یک بالگرد تا آکادمی پلیس در قاهره و برعکس می‌شود.

وی تاکید کرد که تامین امنیت انتقال دیگر رهبران اخوان از مجموعه زندان‌های «طره» به آکادمی پلیس و برعکس نیز شامل این طرح امنیتی می‌شود.

در همین حال، ائتلاف «حمایت از مشروعیت» هوادار مرسی خواستار تظاهرات در برابر دادگاه مرسی و دیگر دادگاه‌ها و در میدان‌های مختلف شهرهای مصر در همبستگی با مرسی شد.

اخوان المسلمین برج تامین امنیت ریاست جمهوری زندان قتل محمد مرسی مصر وزارت کشور مرسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر