کد خبر: 142872 A

محاکمه مرسی و ۱۴ نفر از رهبران اخوان المسلمین به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری به فردا - چهارشنبه - موکول شد.

محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهوری برکنار شده مصر به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان به تاخیر افتاد.

به گزارش ایلنا به نقل از بوابه الشروق، دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «احمد صبری» اعلام کرد که محاکمه مرسی و ۱۴ نفر از رهبران اخوان المسلمین به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ به فردا - چهارشنبه - موکول شد.

دادگاه جنایی قاهره علت تاخیر محاکمه مرسی و رهبران اخوان المسلمین را بررسی اظهارات شاهدان در مورد حوادثسال ۲۰۱۲ در برابر کاخ ریاست جمهوری اعلام کرد.

شاهدان پرونده قتل تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری شامل سرلشکر «محمد احمد زکی» فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری، «هشام عبدالعزیز» رئیس گارد ریاست جمهوری و سرلشکر «لبیب رضوان ابراهیم» رئیس عملیات گارد ریاست جمهوری هستند.

اخوان المسلمین ریاست جمهوری قتل محمد مرسی مصر دادگاه برابر تاخیر مرسی کاخ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر