کد خبر: 162523 A

پادشاه عربستان به جای شاهزاده عبدالعزیز بن فهد شاهزاده «محمد بن سلمان» پسر ولیعهد را به مقام وزیر مشاور دولت و عضویت در شورای وزیران منصوب کرد.

«ملک عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان فرزند پادشاه سابق را از مقام مشاور دولت و عضویت در شورای وزیران برکنار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ملک عبدالله طی حکمی شاهزاده «عبدالعزیز بن فهد» پسر ملک فهد بن عبدالعزیز را از مقام وزیر مشاور دولت و عضویت در شورای وزیران برکنار کرد.

پادشاه عربستان به جای شاهزاده عبدالعزیز بن فهد شاهزاده «محمد بن سلمان» پسر ولیعهد را به مقام وزیر مشاور دولت و عضویت در شورای وزیران منصوب کرد.

دولت عربستان فرانسه شورای پادشاه سابق برکنار عبدالعزیز وزیران شاهزاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر