کد خبر: 182811 A

در اعتراض به طرح خصوصی‌سازی؛

کارکنان شرکت برق یونان در مرکز آتن تظاهرات کرده و تاکید کردند که مبارزه آنها برای جلوگیری از خصوصی‌سازی این شرکت، تازه آغاز شده است با این حال دولت یونان، به‌رغم انتقاد شدید احزاب مخالف، در تصمیم خود مصمم به نظر می‌رسد.

کارکنان شرکت ملی برق یونان در اعتراض به طرح خصوصی‌سازی دولت، دست به اعتصابی ۴۸ ساعته زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز٬ اعتصاب در ۱۳ نیروگاه برق، سبب قطع چند ساعته برق در مناطقی از یونان شد.

در اوج فصل گردشگری، این اعتصاب باعثنگرانی شهروندان یونانی شده است.

واگذاری شرکت ملی برق یونان به بخش خصوصی یکی از شروط وام‌دهندگان خارجی به یونان است.

کارکنان شرکت برق یونان در مرکز آتن تظاهرات کرده و تاکید کردند که مبارزه آنها برای جلوگیری از خصوصی‌سازی این شرکت، تازه آغاز شده است با این حال دولت یونان، به‌رغم انتقاد شدید احزاب مخالف، در تصمیم خود مصمم به نظر می‌رسد.

بخش خصوصی برق خصوصی سازی دولت گردشگری نیروگاه برق یونان ملی اعتراض اعتصاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر