کد خبر: 186896 A

ذخیره اضطراری بانک دارای ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه خواهد بود و به جلوگیری از فشارهای بدهی مالی روی کشورهای درحال توسعه، تشویق همکاری میان اعضای بریکس و تقویت تدابیر موجود جهانی در زمینه امنیت مالی کمک خواهد کرد.

رهبران پنج کشور عضو گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی توافقی را برای ایجاد یک بانک توسعه جدید ۱۰۰ میلیارد دلاری و یک ذخیره اضطراری امضا کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، سرمایه این بانک را پنج کشور در پنج سهم مساوی تامین خواهند کرد.

ستاد مرکزی این بانک در شانگهای چین خواهد بود و نخستین رئیس آن از هند انتخاب می شود.

«دیلما روسف» رئیس‌جمهوری برزیل ایجاد این بانک را در یک اجلاس بریکس در فورتالیزای برزیل اعلام کرد.

کار بانک ابتدا با ۵۰ میلیارد دلار بودجه آغاز می‌شود.

ذخیره اضطراری بانک نیز دارای ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه خواهد بود و به جلوگیری از فشارهای بدهی مالی روی کشورهای درحال توسعه، تشویق همکاری میان اعضای بریکس و تقویت تدابیر موجود جهانی در زمینه امنیت مالی کمک خواهد کرد.

ایجاد بانک بریکس تقریبا بدون شک باعثرقابت با بانک جهانی و صندوق‌های منطقه‌ای خواهد شد.

اعضای بریکس از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دلیل ندادن حق رای کافی به کشورهای درحال توسعه انتقاد کرده‌اند.

یکی از اهداف این بانک جدید - که تشکیل آن مدتی مورد بحثبود - افزایش میزان وام ارائه شده به کشورهای درحال توسعه برای پروژه های تاسیسات زیربنایی است.

آفریقای جنوبی برزیل بودجه بی بی سی چین دلار روسیه صندوق بین المللی پول امنیت هند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر