کد خبر: 195177 A

عناصر داعش صبح امروز - پنجشنبه - چهار غیرنظامی را در منطقه «الوحده» در جنوب شهر «جلولا» در استان دیالی به بهانه همکاری با نیروهای پیشمرگه در میان تجمع مردم شکنجه و پس آن به گلوله بستند.

عناصر گرو تروریستی داعش ۴ غیرنظامی را در استان «دیالی» به بهانه همکاری با نیروهای پیشمرگه کشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز، عناصر داعش صبح امروز - پنجشنبه - چهار غیرنظامی را در منطقه «الوحده» در جنوب شهر «جلولا» در استان دیالی به بهانه همکاری با نیروهای پیشمرگه در میان تجمع مردم شکنجه و پس آن به گلوله بستند.

عناصر گروه تروریستی داعش همچنین ۲۰ منزل مسکونی متعلق به نیروهای امنیتی عراق، نیروهای پیشمرگه و نیروهای آسایش را در مرکز جلولا مصادره کردند.

داعش پس از درگیری شدید با نیروهای پیشمرگه در ۱۱ آگوست شهر جلولا را به اشغال خود درآورد.

عراق نیروهای امنیتی داعش همکاری عناصر غیرنظامی پیشمرگه بهانه جلولا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر