کد خبر: 215046 A

اکثر معترضان را کارمندان بخش عمومی از جمله معلمان، آتش‌نشانان، کارمندان خدمات بهداشت و کارمندان بخش حمل‌ و‌ نقل شهری تشکیل می‌دادند.

بیش از ۹۰ هزار انگلیسی در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و پایین بودن دستمزدها به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، اعضای اتحادیه کارگری انگلیس به همراه هزاران کارگر خیابان‌های اصلی لندن و برخی مناطق اطراف را اشغال کردند تا اعتراض خود را نسبت به شرایط کار و تصمیم‌های اخیر دولت که باعثبد‌تر شدن شرایط اقتصادی در انگلیس شده است، اعلام کنند.

اکثر معترضان را کارمندان بخش عمومی از جمله معلمان، آتش‌نشانان، کارمندان خدمات بهداشت و کارمندان بخش حمل‌ و‌ نقل شهری تشکیل می‌دادند.

«دیوید پرنتیس» دبیر کل دومین اتحادیه کارگری مهم در انگلستان گفت که از زمان روی کار آمدن حزب محافظه‌کار و حزب دموکرات‌ آزاد هر روز ۶۰۰ کارگر در بخش عمومی شغل خود را از دست می‌دهند.

مسئولان اتحادیه کارگری در انگلیس اعلام کردند که بیش از پنج میلیون نفر در کشور، حقوقی کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

انگلیس بخش حمل و نقل حداقل دستمزد دولت شرایط اقتصادی لندن اعتراض کارمندان هزاران دستمزدها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر