کد خبر: 246327 A

بمبی در نزدیکی ساختمان مرکز امنیتی اسکندریه در منطقه «ابو سلیمان» منفجر شد و باعثکشته شدن دو نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

در سلسله انفجارهایی در شهرهای مختلف مصر ۲نفر کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل خبرگزاری آناتولی، یک منبع امنیتی مصری گفت که بمبی در نزدیکی ساختمان مرکز امنیتی اسکندریه در منطقه «ابو سلیمان» منفجر شد و باعثکشته شدن دو نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.

این منبع افزود که زخمی‌ها در یک بیمارستان نگه داشته شده و تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

چندین بمب دیگر در مناطق مختلف اسکندریه نیز منفجر شده است که از تلفات این انفجار‌ها گزارشی منتشر نشده است.

شاهدان عینی در شهر «الفیوم» در استان «الفیوم» نیز گفتند که صبح امروز بمبی در منطقه «الکیمان» منفجر شد و صدای آن در چندین منطقه این شهر شنیده شد.

شاهدان عینی افزودند که در الفیوم گفتند که در این انفجار مهیب کسی آسیب ندید.

یک منبع امنیتی دیگر نیز گفت که صبح امروز بمبی در برابر یک مرکز پلیس در شهر‌ «پورت سعید» در شمال شرق مصر منفجر شد.

این منبع افزود که در این انفجار خسارت‌های مالی به این مرکز پلیس و ساختمان‌های همجوار آن وارد آمد اما کسی آسیب ندید.

بیمارستان کشته و زخمی مصر منطقه امنیتی انفجارهای سلسله بمبی منفجر ۴نفر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر