کد خبر: 298519 A

رئیس پارلمان سوریه:

«محمد جهاد اللحام» رئیس پارلمان سوریه تاکید کرد که امروز هدف اصلی موج‌های تروریسم تکفیری در سوریه و مصر و عراق تجزیه دولت ملی وتبدیل آن به کانون‌های فرقه‌ای وقومی ضعیف است که مشروعیت خود را از ایجاد روابط با کشورهای استعماری غربی می‌گیرد وهدف از این روابط ارائه خدمات به پروژه صهیونیستی در منطقه است.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، رئیس پارلمان سوریه طی دیدار با یک هیات رسانه‌ای مصری اشاره کرد که روابط مردمی و رسمی بین سوریه و مصر در گذر تاریخ، از طریق توطئه چندین شخصیت متزلزل وتصمیم‌گیری نادرست برخی مقام‌ها که به کرسی قدرت رسیدند، قابل لغو نخواهد بود.

اللحام با تاکید بر این‌که روابط بین سوریه و مصر تنها ضامن امنیت ملی عرب است، اعضای هیات رسانه‌ای مصری را برای همکاری در روشن کردن افکار عمومی که در طول سال‌های گذشته توسط رسانه‌ها و تبلیغاتی دروغین گمراه شده بود، دعوت کرد.

وی گفت که این رسانه‌ها به بازویی برای کمک به گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق و مصر و لیبی تبدیل شده بود.

محمد جهاد اللحام تروریسم تکفیری
نرم افزار موبایل ایلنا