کد خبر: 381538 A

ایلنا: کره شمالی طرح های آمریکا برای "‌عملیات هوایی با دقت بالا"‌بر علیه این کشور را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری کره شمالی، سخنگویی از وزارت امور خارجه جمهوری خلق کره در مصاحبه ای با خبرگزاری مرکزی کره در روز چهارشنبه، طرح های آمریکا برای "‌عملیات هوایی با دقت بالا" بر علیه این کشور را به شدت محکوم کرد.

یک گروه مشاور اطلاعات استراتژیک آمریکایی اخیرا گزارش هایی با عنوان "‌اقدامات متقابل نظامی بر علیه اقدامات هسته ای کره شمالی" ارائه داده است. این گزارش در پنج فصل "‌عملیات نظامی هوایی با دقت بالا"‌را بر علیه تجهیزات هسته ای و نظامی این کشور برای از کار انداختن ظرفیت های هسته ای در نظر گرفته است.

این سخنگو عنوان داشته که بحث‌هایی بر سر "‌عملیات هوایی با دقت بالا"‌ بر علیه کره شمالی در آمریکا می تواند نشانگر نیات آشکار این کشور برای جنگ بر علیه کره شمالی که وارد فاز شدیدا بی پروایانه ای شده است باشد.

این سخنگو افزود:‌"‌ما به طور کمی و کیفی بیش از پیش ظرفیت های دفاعی هسته ای خود را در مقابل حرکات بی پروایانه جنگی آمریکا گسترش داده و کوچکترین تحریک نظامی دشمنان خود را با شیوه بی رحمانه کره ای پاسخ خواهیم داد."‌ ‌

کره جنوبی کره شمالی آمریکا عملیات هوایی با دقت بالا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر