کد خبر: 508667 A

نیروهای واکنش سریع عراق پس از آزادی کامل موصل و پایان یافتن عملیات‌های خود در حال خوشحالی و شادمانی هستند.

آزادسازی موصل خوشحالی نیروهای عراقی نیروهای واکنش سریع عراق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر