کد خبر: 123036 A

کتاب " نمایش نوشته‌ها " در قطع رقعی در ۱۷۰ صفحه و به همت اننشارات سرا و در شمارگان ۳ هزار نسخه و با قیمت ۶ هزار تومان منتشر و به بازار کتاب عرضه شده است.

ایلنا: کتاب " نمایش نوشته‌ها " حاوی مجموعه نوشتارهای مطبوعاتی مجید امرایی توسط انتشارات سرا به بازار کتاب عرضه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب " نمایش نوشته‌ها " حاوی ۲۰ مقاله و یادداشت مطبوعاتی نگارنده است که ظرف سالیان گذشته با موضوعات هنری در رسانه‌های مکتوب منتشر شده‌ است.

بزن طبال ریحانى بزن طبل سلیمانى، حال تئا‌تر اینقدر خوب نیست؟، نمایش / آموزش / تقویت قوه بصیرت، نمایش خیابانى هنرى مردمى، وامدار سنت هاى کهن نمایشى، تعزیه، نمایشی حماسه‌گو و نقل پرداز، نگاهى به تئا‌تر ژاپن، تئا‌تر آخرالزمانى، آسیب شناسى تئا‌تر دینى؛ ضرورت‌ها و پیشنهادها، شما روى صندلى داغ نشسته‌اید، تئا‌تر خیابانى ریشه در فرهنگ هزاران ساله هنر نمایشى ایران، پایدارى جوهره اصلى تئا‌تر مقاومت، تئا‌تر گرجستان وام دار هنرهاى نمایشى در ایران، تئا‌تر در جمهورى ازبکستان، نمایش درمانى راهى براى دریافت حقیقت، تئا‌تر هنرى همزاد زندگى اجتماعى بشر، مدیریت هنرى / غفلت‌ها و ضرورت‌ها، گذرى بر نمایش خیابانى، هنر درمانى چیست؟، نمایش درمانى ریشه در تاریخ تئا‌تر دارد، نگاهى به سرگذشت تئا‌تر ملى، نمایش درمانى براى کودکان، البوم(حاوی عکس‌هایی از نخستین اجرا‌ها به شیوه جدید تئا‌تر خیابانی در ایران)

کتاب " نمایش نوشته‌ها " در قطع رقعی در ۱۷۰ صفحه و به همت اننشارات سرا و در شمارگان ۳ هزار نسخه و با قیمت ۶ هزار تومان منتشر و به بازار کتاب عرضه شده است.

مجید امرایی نمایش نوشته‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر