کد خبر: 164398 A

نادری پیش از این مدیریت تماشاخانه سنگلج را بر عهده داشت و به گواه اهالی تئاتر این تماشاخانه در دوران حضور او سامان خوبی پیدا کرد.

اتابک نادری مدیر تئاتر شهر از مدیریت این مجموعه استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادری که از سال گذشته و در دوره مدیریت قادر آشنا به عنوان مدیر تئاتر شهر در این مجموعه معرفی شد، بعد از گذشت حدود یک سال، با نگارش نامه‌ای خطاب به مدیر اداره کل هنرهای نمایشی استعفای خود را از مدیریت مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد اما طاهری هنوز به این استعفا پاسخی نداده است.

اتابک نادری یک سال پیش با حکمی از سوی قادر آشنا(مدیر پیشن اداره کل هنرهای نمایشی) به عنوان مدیر تئاتر شهر منصوب شد.

نادری پیش از این مدیریت تماشاخانه سنگلج را بر عهده داشت و به گواه نظر اهالی تئاتر در این دوران این تماشاخانه سامان خوبی پیدا کرد.

اتابک نادری مدیر تئاتر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر