کد خبر: 113109 A

مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ کتاب «نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی» شامل شش مقاله داخلی و خارجی را منتشر کرد.

ایلنا: جریان‌سازی در عرصهٔ آثار تاریخی از جمله مسائلی است که اگر با نقدی منسجم و متکی به منابع عینی و ملموس تاریخی روبه رو شود، به احتمال بسیار زیادی از انحراف ذهنی خواننده جلوگیری خواهد کرد. برخی از مورخان داخلی و خارجی در بازگویی و تحلیل انقلاب اسلامی ایران نظراتی داده‌اند که با واقعیت‌ها و مسائل این واقعهٔ عظیم هم خوانی چندانی ندارند و نیازمند بررسی و نقد علمی می‌باشند.
به گزارش ایلنا، پیش از این کتاب اول، دوم، سوم و پنجم نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ازسوی نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است. در کتاب تازه این نشار؛ شش کتاب از نویسندگان داخلی و خارجی دربارهٔ ابعاد مختلف انقلاب اسلامی به نام‌های دوانقلاب ایران، سرو‌ها در باد، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ریشه‌های انقلاب ایران، ایستاده بر آرمان و کتاب فرار فروهر بررسی و نقد شده است.
کتاب چهارم نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در شمارگان ۲۰۰۰نسخه و ۱۶۴ صفحه و به قیمت ۵۱.۰۰۰ریال در مهرماه سال جاری روانه بازار نشر گردیده است.

در این مجموعه شش کتاب از نویسندگان داخلی و خارجی دربارهٔ ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران بررسی و نقد شده است.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر