کد خبر: 119784 A

گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران علاوه بر مسائل کلان مربوط به رابطه میان فلسفه و ادبیات تاکیدی ویژه دارد.

ایلنا: دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران به همت خانه هنرمندان ایران و با همکاری دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات خارجی دانشگاه آزاد واحد مرکز، انجمن ادبیات تطبیقی و انجمن شاعران ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در فراخوان منتشر شده آمده است: «ادبیات تطبیقی، روابط عمومی و روابط بین الملل ادبیات محسوب می‌شود. به بیان دیگر نماینده ادبیات برای گفت‌و‌گو با سایر دانش‌ها و ادبیات سایر فرهنگ هاست. کارکرد ادبیات یک فرهنگ برای گفت‌و‌گو با ادبیات فرهنگ‌های دیگر نخستین کارکرد این رشته تلقی می‌شود و در این مورد نوشته‌های بی‌شماری در گوشه و کنار جهان همچنین در ایران ارائه شده است. اما نقش ادبیات تطبیقی در گفت‌و‌گوی بینارشته‌ای که کارکردی نسبتا جدید‌تر به حساب می‌آید، هنوز به ویژه در جامعه علمی ایران چنانکه بایسته است مورد تامل قرار نگرفته است. به همین رو این موضوع به عنوان موضوع اصلی دومین همایش «ادبیات تطبیقی ایران» انتخاب شده است. از آنجایی که بررسی همه جانبه روابط بینارشته‌ای ادبیات تطبیقی در یک گردهمایی ممکن نیست، گردهمایی حاضر علاوه بر مسائل کلان مربوط به چنین روابطی بر روی رابطه میان فلسفه و ادبیات تاکیدی ویژه دارد. گرچه با توجه به موضوع مورد نظر، این گردهمایی می‌تواند محورهای گوناگونی داشته باشد اما برای نمونه محورهای زیر معرفی می‌شوند:
ادبیات تطبیقی و عصر بینارشته‌ای - موضوع عمومی
دانشهای تطبیقی و روابط بینارشته‌ای
ادبیات تطبیقی و روابط بینارشته‌ای
ادبیات تطبیقی و علوم انسانی
ادبیات و فلسفه - موضوع ویژه
نظریه‌های مربوط به مناسبات ادبیات و فلسفه
نقش ادبیات تطبیقی در تعامل میان ادبیات و فلسفه
ادبیات تطبیقی و فلسفه تطبیقی

علاقمندان برای شرکت در دومین گردهمایی ادبیات تطبیقی ایران می‌توانند خلاصه مقالات خود را تا پایان clcongress۲ @ sbu. ac. ir آذر ۱۳۹۲ به پست الکتریکی ارسال نمایند.

ادبیات تطبیقی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر