کد خبر: 119793 A

در این کتاب بحثپر دامنه اقتصاد اسلامی توسط تعدادی از صاحبنظران حوزه های مختلف علمی و اساتید دانشگاه مورد بحثو نقد قرار می‌گیرد.

ایلنا: چهارمین شماره از ماهنامه فرهنگ اسلامی، چیستی و چرایی اقتصادی اسلامی را در میزگردی با حضور صاحبنظران مورد کنکاش قرار داده است.
به گزارش ایلنا، در چهارمین شماره این نشریه که آبان سال ۱۳۹۲ منتشر شده است، بحثپر دامنه اقتصاد اسلامی توسط تعدادی از صاحبنظران حوزه‌های مختلف علمی و اساتید دانشگاه مورد بحثو نقد قرار می‌گیرد و شرکت کنندگان در میزگرد این نشریه تلاش می‌کنند تا به این پرسش پاسخ دهند که آیا اصولا مفهومی به نام اقتصاد اسلامی یا نظامی مبتنی بر علم اقتصاد اسلامی وجود دارد؟ و چه کسانی باید به ترویج و گسترش این مبانی در جامعه بپردازند؟
حسن سبحانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اداره این نشست را برعهده داشته و او در ابتدای این جلسه به بیان این نگرانی می‌پردازد که بسیاری از دانشجویان در کلاس‌های اقتصاد این پرسش را دائم مطرح می‌کنند که آیا تلقی ما از اقتصاد اسلامی همین نوع اقتصاد فعلی جمهوری اسلامی است؟ و آیا می‌توان تفکیکی بین مشکلات ساختاری اقتصاد امروز و نسبت آن با اسلام و اقتصادش می‌توان برقرار کرد؟
حاضران در این نشست نیز متشکل از محمدرضا سیدنورانی، عباس شاکری، محمدجواد شریف‌زاده، رضا پورحسین، مهدی مطهرنیا، سیدحسن حسینی و حسن بشیر به طرح دیدگاه‌های خود در این زمینه می‌پردازند.
تفاوت نگاه انسان مسلمان و غیرمسلمان به حوزه اقتصاد و تفاوت دیدگاه و مطالعه رفتار‌ها و کردارهای مصرفی و تولیدی انسان‌هایی که در این جوامع زندگی می‌کنند از دیگر مباحثی است که در این نشست مورد توجه صاحبنظران قرار می‌گیرد.
برخی از شرکت کنندگان در این نشست بر این اعتقادند که نظام فعلی اقتصادی ایران با برخی معیارهای اقتصاد اسلامی مطابقتی ندارد و شمار دیگر این بحثرا مطرح می‌کنند که می‌شود نظام اقتصادی را بر مبنای اسلام تعریف کرد.
در چهارمین شماره ماهنامه فرهنگ اسلامی بخشی نیز به افغانستان‌شناسی اختصاص یافته و در آن مطالبی با عنوان «یک واقعیت و سه اسم» در نقد این ادعا که زبان‌های فارسی و دری و تاجیکی از یکدیگر جدا هستند، «شیعه در افغانستان»، «گزیده شعر افغانستان» و نگاهی به کتاب «در پایتخت فراموشی» نوشته محمدحین جعفریان درج شده است.
بخش بیداری اسلامی این نشریه نیز از مطالبی با عناوین «زنان و بیداری اسلامی»، مصاحبه اختصاصی با حسن عبد ربه المصری نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون پیامدهای منطقه‌ای شکست اخوان درمصر، «وحدت امت»، «من راشد الغنوشی هستم» و «بیداری اسلامی و وحدت امت» تشکیل شده است.
در بخش ارتباطات نیز مطالبی با عنوان «رسانه‌ها و بیداری اسلامی» و «مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها در فرهنگ اسلامی با نگاهی تطبیقی به نئولیبرالیسم» منتشر شده است.
گفتگوی بخش ادبیات نشریه نیز با عنوان «شعر، ‌‌نهایت شعور است» دیدگاه‌های ابوالقاسم حسین جانی شاعر و قرآن پژوه را پیرامون جایگاه ادبیات در زندگی امروز و نقد و بررسی آن از دیدگاه قرآن و فرهنگ اسلامی بازتاب می‌دهد.
در همین حال مصاحبه ماه این نشریه نیز به طرح دیدگاه‌های «طلال عتریسی» استاد جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه لبنان و مدیرکل مرکز مطالعات استراتژیک بیروت اختصاص یافته است.
دکتر طلال که عکس او بر روی جلد ماهنامه فرهنگ اسلامی نیز نقش بسته است. در این مصاحبه آینده تحولات جهان عرب و تلاش دشمنان را برای ارائه چهره‌ای متفاوت از تحولات در جهان اسلام و نقش نخبگان برای جلوگیری از انحراف این خیزش‌ها را مورد کنکاش قرار می‌دهد.
چهارمین شماره ماهنامه فرهنگ اسلامی با صاحب امتیازی دفتر نشر فرهنگ اسلامی، مدیر مسئولی علی اکبر اشعری و سردبیری محمد حسن زورق در ۲۲۰ صفحه و با قیمت ۵ هزار تومان عرضه شده است.

ماهنامه فرهنگ اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر