کد خبر: 122852 A

در کتاب «نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی»، شش کتاب از نویسندگان داخلی و خارجی دربارهٔ ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

ایلنا: «نقد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی» کتاب ششم منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در این مجلد، شش کتاب از نویسندگان داخلی و خارجی دربارهٔ ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران به شرح زیر توسط ناقدان محترم مورد بررسی و نقد قرار گرفته است:
مقالهٔ اولِ مجموعهٔ حاضر به نقد کتاب «سقوط دولت بازرگان» می‌پردازد. مقالات این کتاب که توسط چهره‌های شناخته‌شدهٔ جریان ملی مذهبی نگاشته شده‌است، در دو مقطع قبل و پس از انقلاب اسلامی به تحلیل مسائل ایران پرداخته‌است. در مقطع نخست، جریانات دخیل در نهضت اسلامی، و در مقطع دوم کشاکش دولت موقت با نهادهای انقلابی و روحانیت را بررسی نموده‌است. این کتاب در بخشِ شناختِ جریانات نهضت اسلامی، قطعه‌ای از پازل یکپارچهٔ اپوزیسیون در کم‌رنگ نمودن نقش روحانیت در نهضت اسلامی بوده و بیشتر به گزارش عملکرد ملّیون می‌ - پردازد. این رویکرد که به روشنفکری جلوه‌دادن انقلاب اسلامی می‌ - انجامد، زیربنای تحلیل حوادثپس از انقلاب و قضاوت درخصوص آن محسوب می‌شود. تحلیل‌ها و جبهه‌گیری‌های مقالات مزبور توسط آقای محمدعلی صدرشیرازیبا استناد به منابع دست اول مورد بررسی و نقد قرار گرفته‌است.
در مقالهٔ دوم این مجموعه، کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوین» نوشتهٔ احسان نراقی، از سوی آقای باقر صبوری بررسی و نقد شده‌است. مطالب کتاب گزیده‌هایی از خاطرات احسان نراقی شامل هشت جلسه ملاقات و گفتگو با محمدرضا پهلوی و همچنین دوران سه سالهٔ زندانی‌شدنش در زندان اوین است. به‌عبارت دیگر کتاب یادشده خاطرات خودنوشتهٔ پنج‌سال(۱۳۵۷۱۳۶۲) از زندگی سیاسی احسان نراقی را دربر دارد. ناقد این کتاب، یک‌سویه‌نگری و عدم پایبندی به انصاف در بازگویی وقایع از سوی راوی و نیز مطرح‌نکردن تمام خاطرات را مورد نقد قرار داده‌است.
کتاب «۲۵سال در کنار پادشاه(خاطرات اردشیر زاهدی)» که توسط ابوالفضل آتابای گردآوری شده‌است، توسط رسول صابر دمیرچی در مقالهٔ سوم بررسی و نقد شده‌است. کتاب مذکور از جمله کتاب‌هایی است که درخصوص سلطنت محمدرضاشاه پهلوی، به‌خصوص سال‌های بین کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲تا بهمن۱۳۵۷ به رشتهٔ تحریر درآمده و با رویکردی جانبدارانه به تحلیل مسائل مربوط به آن دوره پرداخته است که تناقض‌های موجود در آن مورد نقد قرار گرفته‌است.
کتاب «طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران» نوشتهٔ احمد اشرف و علی بنو‌عزیزی، در مقالهٔ چهارم توسط آقای ایمان قزل‌ایاق نقد شده‌است. نویسندگان دراین کتاب، در شش مقاله روند شکل‌گیری و نقش طبقاتِ مختلفِ اجتماعی در تاریخ معاصر ایران را با تطبیق حوادثِ مختلفِ تاریخی به بحثنشسته‌اند که چارچوب تحلیل‌های مذکور و اتکای آن به برخی داده‌های نادرست در طی این مقاله نقد شده است.
در مقالهٔ پنجم، کتاب «سقوط شاه» فریدون هویدا را خانم پریسا نوبهار بررسی و نقد کرده‌است. او با محوربندی مختصاتِ مباحثِ کتاب، نقاط ضعف آن رااز جمله فقدان شناخت دقیق نویسنده نسبت به مسائل مختلف جامعه، دخالت حب و بغض‌های نویسنده در تحلیل مسائل مربوط به تاریخ انقلاب اسلامی را مثل محاکمه و اعدام برادرش امیر عباس هویدا، مورد بررسی و نقد قرار داده‌است.
در مقالهٔ آخر نیز کتاب «خاطرات شعبان جعفری» که مصاحبه‌ و خاطره‌نگاری خانم هما سرشار با شعبان جعفری است، توسط آقای مهدی حق‌بین نقد شده‌است. این کتاب حضور و فعالیت‌های شخص شعبان جعفری(شعبان بی‌مخ) در جریاناتی چون کودتای ۲۸ مرداد و دورهٔ دوم سلطنت محمدرضا پهلوی را بازگو می‌نماید که ناقد تناقض‌ها و جهت‌گیری‌های خاصِکتاب را نقد کرده‌است.
کتاب فوق در شمارگان۲۰۰۰نسخه و ۲۲۶ صفحه و به قیمت ۷۲.۰۰۰ریال در نخستین روز از آذرماه سال جاری منتشر شده است.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر