کد خبر: 135677 A

هویت، قصۀ عامه و داستان‌سرایی دورۀ صفوی، هویت ملی دورۀ صفوی در قصه‌های شفاهی، هویت ملی در قصه‌های مکتوب دورۀ صفوی، فصول این کتاب را تشکیل می‌دهند که پژوهش آن دو سال به طول انجامیده است.

ایلنا: کتاب «هویت ملی در قصه‌های عامه دوره صفوی» به قلم محمد حنیف از سوی انتشارات عصر داستان وابسته به بنیاد ادبیات داستانی منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این اثر پژوهشی قصه‌های عامه دوره صفوی، با هدف کمک به روشن‌ساختن جنبه‌های زندگی فرهنگی‌اجتماعی و نگرش‌های فکری و عاطفی مردم در دورۀ صفویان، در دو بخش کتبی و شفاهی، بررسی شده است.

هویت، قصۀ عامه و داستان‌سرایی دورۀ صفوی، هویت ملی دورۀ صفوی در قصه‌های شفاهی، هویت ملی در قصه‌های مکتوب دورۀ صفوی، فصول این کتاب را تشکیل می‌دهند که پژوهش آن دو سال به طول انجامیده است.

هدف اصلی این اثر «هویت ملی در قصه‌های عامه دوره صفوی» شناخت و تبیین وجوه مختلف هویت ملی ایرانیان در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی است که جمع‌آوری بخش شفاهی آن برای اولین بار انجام شده است.

به گفته حنیف، شناخت قصه‌های کهن و عامه هم از بعد تاریخی و هم از بعد زبانی اهمیت زیادی دارد.

این پژوهشگر معتقد است مطالعه این آثار هم سطح گنجینه لغت نویسندگان را بالا می‌برد و هم از منظر روان‌شناسی و معماری زبان مهم است.

بنیاد ادبیات داستانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر