کد خبر: 136420 A

آینۀ میراثبا مقالاتی از اکبر ایرانی، جواد بشری، رسول جعفریان و سید محمدرضا لواسانی، عطامحمد رادمنش و ملوک پهلوان‌زاده، فضل الله رضایی اردانی، مجید سرمدی و ثریا انداز، محمود عابدی و عباس بگ جانی، حبیب الله عظیمی، وحید عیدگاه طرقبه‌ای، جمشید مظاهری و شهلا حاج طالبی و حسین نصیرباغبان منتشر شد.

ایلنا: شمارۀ ۵۲ دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراثبا مقالاتی از اکبر ایرانی، جواد بشری، رسول جعفریان و سید محمدرضا لواسانی، عطامحمد رادمنش و ملوک پهلوان‌زاده، فضل الله رضایی اردانی، مجید سرمدی و ثریا انداز، محمود عابدی و عباس بگ جانی، حبیب الله عظیمی، وحید عیدگاه طرقبه‌ای، جمشید مظاهری و شهلا حاج طالبی و حسین نصیرباغبان منتشر شد.

به گزارش ایلنا، اکبر ایرانی مدیرمسئول دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینۀ میراثدر سخن آغازین این شماره، نگاهی به تاریخچه این نشریه از شماره نخست تاکنون داشته است.

فهرست مطالب این شماره از آینه میراثبه شرح زیر است:

سخن مدیرمسئول / ۳

نگاهی به سهم ایرانیان در زمینۀ تألیف متون عربی در قدیم و

تصحیح آن‌ها در قرن اخیر / اکبر ایرانی

گفتاری در تکمیل دیوان قوامی رازی و تصحیح قصیدۀ بازیافته‌ای از او / جواد بشری

«رسالۀ اثبات وجود صاحب الزمان(ع)» نوشتۀ شیخ بهایی / رسول جعفریان و سید محمدرضا لواسانی

تصحیح «رسالۀ هجو ثالث» صادقی بیک افشار / عطامحمد رادمنش و ملوک پهلوان‌زاده

نگاهی به پیشینۀ مطالعات علوم بلاغی در ادبیات عرب / فضل الله رضایی اردانی

تأثیرپذیری سبکی طاهری نایینی از حافظ شیرازی / مجید سرمدی و ثریا انداز

قصیده‌ای از سید حسن غزنوی در دیوان سنایی / محمود عابدی و عباس بگ جانی

بررسی تحلیلی مکتب هنری شیراز‍؛ با استناد به آرایه‌های نسخ خطی / حبیب الله عظیمی

تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه / وحید عیدگاه طرقبه‌ای

تجلی شیرازی؛ شرح احوال و معرفی آثار / جمشید مظاهری و شهلا حاج طلبی

زندگینامۀ خودنوشت حاج زین العابدین شیروانی به همراه یک مراسله و کرسی نامۀ سلسلۀ نعمت اللهیه / حسین نصیرباغبان / ۲۸۳

چکیدۀ مقالات به عربی - حامد صدقی

چکیده مقالات به انگلیسی - مجدالدین کیوانی.

میراث مکتوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر