کد خبر: 136760 A

خلاصة الاشعار، در هر اصل به یکی از شهر‌ها و نواحی جغرافیایی مختلف ایران اختصاص دارد. اثر حاضر نیز شرح حال شعرای شیراز و نواحی آن است.

ایلنا: «خلاصة الاشعار و زبدة الافکار(بخش شیراز و نواحی آن)» تألیف میرتقی‌الدین کاشانی به تصحیح نفیسه ایرانی از سوی مرکز پژوهشی میراثمکتوب منتشر شد.

به گزارش ایلنا، خلاصة الاشعار و زبدة الافکار از ارزشمند‌ترین تذکره‌های ادب فارسی، تألیف نویسندۀ سخندان و پرکار روزگار صفوی، می‌رتقی الدین کاشانی، است. روایت دقیقی از تاریخ تولد و وفات تقی الدین ضبط نشده، اما می‌توان دریافت که وی قریب سال ۹۵۶ قمری در کاشان متولد شده و دست کم در ۱۰۱۷ ق زنده بوده است.

میرتقی الدین محمد ابن شرف الدین علی حسینی کاشانی معروف به «می‌رتذکره» و متخلص به «ذکری» از شعرا و نویسندگان دورۀ صفوی(زنده در ۱۰۱۷ق.) است که خلاصة الاشعار و زبدة الافکار را طی نزدیک به ۴۰ سال(از ۹۷۶ تا ۱۰۱۶) جمع آوری کرد. این اثر مشتمل بر مقدمه‌ای در چهار فصل، چهار رکن، خاتمه و یک ذیل(۶ جلد) در شرح حال بیش از ۸۶۷ شاعر، از گذشته تا معاصران مؤلف است.

خلاصة الاشعار، در هر اصل به یکی از شهر‌ها و نواحی جغرافیایی مختلف ایران اختصاص دارد. اثر حاضر نیز شرح حال شعرای شیراز و نواحی آن است.

خلاصة الاشعار از منابع موثقی است که در مدخل خواجه عبدی بیگ از محل تولد و سال فوت وی سخن گفته و احیاگر بخش‌هایی از دیوان غزلیات و قصاید اوست که نگارنده، در فهرست نسخه‌های خطی موجود، اطلاعاتی از آن‌ها به دست نیاورده است.

پس از مقدمۀ مصحح(نفیسه ایرانی) در این بخش از اثر، به قسمت‌هایی از زندگی و اشعار شعرای دارالافاضل شیراز و نواحی آن پرداخته شده است.

خلاصة الاشعار و زبدة الافکار(بخش شیراز و نواحی آن) تألیف می‌رتقی الدین کاشانی به تصحیح نفیسه ایرانی در ۴۷۹ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۲۵۵۰۰۰ ریال و قطع وزیری از سوی مرکز پژوهشی میراثمکتوب منتشر شده است.

میراث مکتوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر