کد خبر: 150268 A

با ترجمه فرید قدمی مجوز انتشار گرفت؛

ویلیام باتلر ییتس؛ نویسنده و شاعر بسیار بزرگی است که متاسفانه آنگونه که باید در ایران شناخته نشده و من با همکاری نشر افراز قصد دارم که مجموعه آثار نمایشی او را ترجمه و منتشر کنم.

ایلنا: فرید قدمی از صدور مجوز برای نمایشنامه «جلجتا» نوشته ویلیام باتلر ییتس، نویسنده شهیر ایرلندی و برنده جایزه نوبل ادبی، خبر داد. به گفته او این کتاب توسط نشر افراز به زودی منتشر خواهد شد.

قدمی درمورد این کتاب به ایلنا گفت: ییتس نمایشنامه کوتاه «جلجتا» را در ۱۹۲۰ نوشته است، که روایت‌گر تصلیب عیسی مسیح در تپه‌ای به همین نام است، در نزدیکی اورشلیم. آنچه ییتس در این نمایش روایت می‌کند، در بستر وقایعی است که در اناجیل چهارگانه روایت شده.

وی ادامه داد: اما روایتِ ییتس به وضوح تفاوتی آشکار با روایاتِ اناجیل دارد که همین تفاوت‌ها آن را به نمایشنامه‌ای متمایز بدل می‌کند، نسبت به آثاری از آن دست که تنها به بازنمایی شاعرانه و دراماتیک این رخداد بسنده می‌کنند. برای مثال، لازاروس یا ایلعازر در بخشی از این نمایشنامه از مسیح شکایت می‌کند که چرا او را زنده کرده است، وقتی که او دلش می‌خواسته بمیرد؟

مترجم رمان «ولگردهای دارما» گفت: ویلیام باتلر ییتس نویسنده و شاعر بسیار بزرگی است که متاسفانه آنگونه که باید در ایران شناخته نشده و من با همکاری نشر افراز قصد دارم که مجموعه آثار نمایشی او را ترجمه و منتشر کنم که به غیر از این کتاب سه نمایشنامه دیگر هم از این مجموعه ترجمه شده که امیدوارم به زودی مجوز انتشار بگیرند. ییتس مؤسس تئا‌تر ادبی ایرلند است و سبک نمایشنامه‌نویسی او به شکل حادی خاص و ویژه است.

نویسنده رمان «زن‌ها در زندگی من یا دلف معبد دلفی» درباره این کتاب گفت: «جلجتا» حاوی سه بخش مقدمه، متن اصلی و مؤخره‌ای تحلیلی درباره این نمایشنامه است و کتاب نیز به صورت دو زبانه منتشر خواهد شد.

فرید قدمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر