کد خبر: 156798 A

نخستین نشست هفتگی شهر کتاب در سال ۹۳، به بررسی کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» اختصاص دارد که با حضور علی‌اصغر مصلح، میثم سفیدخوش و محمدمهدی اردبیلی برگزار می‌شود.

ایلنا: پدیدارشناسی روح یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی هگل فیلسوف برجسته‌ی آلمانی است که تاکنون چند ترجمه به فارسی از آن منتشر شده است. این اثر جایگاه مهمی در ‌آثار فلسفی غرب و نیز فلسفه‌ی هگل دارد. هگل حقیقت هستی را روح مطلق، مثال یا ایده‌ی مطلق می‌دانست و بر این‌همانی اندیشه و هستی تاکید می‌‌کرد. هگل در این اثر، تحول آگاهی را از نخستین جلوه‌ها و نشانه‌های آن تا واپسین مراحل تکاملش بررسی می‌کند. بر این اثر هگل، شرح‌ها و تفسیرهای فراوانی نوشته شده است. کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» نوشته‌ی محمدمهدی اردبیلی متمرکز است بر شرح و تفسیر بخش اول و دوم کتاب «پدیدارشناسی روح» که به ترتیب به آگاهی و خودآگاهی اختصاص دارد.

نخستین نشست هفتگی شهر کتاب در سال ۹۳، در روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» اختصاص دارد که با حضور علی‌اصغر مصلح، میثم سفیدخوش و محمدمهدی اردبیلی در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه‌ی سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

شهرکتاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر