کد خبر: 162705 A

در حال بررسی هستیم که آیا ما اگر به سازمان جهانی مالکیت فکری بپیوندیم در کل به نفع ماست یا نه؟ چون درحال حاضر ما خودمان بسیاری از آثار فکری را در همه‌ی حوزه‌ها بدون این‌که حقوق آنها را رعایت بکنیم.

در حال حاضر ما خودمان بسیاری از آثار فکری را در همه‌ی حوزه‌ها بدون این‌که حقوق آنها را رعایت بکنیم. طبیعتا بخشی از آثار ما هم بدون رعایت این حقوق در خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ما باید به یک جمع‌بندی برسیم که آیا به نفع ماست به این سازمان جهانی بپیوندیم یا خیر؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعتی(۶ اردیبهشت) پیش علی جنتی؛ وزیر ارشاد در حاشیه‌ی چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی – هنری و حقوق مرتبط گفت: لایحه قانون مالکیت هنری و ادبی در هیات وزیران مطرح شده قرار است به زودی به مجلس داده شود. در این لایحه به همه چیز فکر شده و از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران و حقوق دادان استفاده شده و از تجربیات سایر کشورها و سازمان مالیکت فکری بهره گرفته شده است.

وی در ادامه افزود: بخش عمده‌ی این لایحه در داخل اجرا خواهد شد یعنی احقاق حقوق پدیدآورندگانی است که در داخل کشور به ایجاد اثر فکری اقدام می‌کنند.

وی در ادامه گفت: در رابطه با بخش بیین الملل یعنی در خصوص آثاری که در خارج از ایران منتشر می‌شود هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. در حال بررسی هستیم که آیا ما اگر به سازمان جهانی مالکیت فکری بپیوندیم در کل به نفع ماست یا نه؟ چون در حال حاضر ما خودمان بسیاری از آثار فکری را در همه‌ی حوزه‌ها بدون این‌که حقوق آنها را رعایت بکنیم. طبیعتا بخشی از آثار ما هم بدون رعایت این حقوق در خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ما باید به یک جمع‌بندی برسیم که آیا به نفع ماست به این سازمان جهانی بپیوندیم یا خیر؟

علی جنتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر