کد خبر: 186578 A

غلامحسین دولت آبادی در گفتگو با ایلنا:

ناشرانی که درچند سال گذشته از رانت و وضعیتهای گوناگون استفاده کرده اند؛ باعثایجاد نوعی فضای بادکنکی در صنعت نشر شده اند.

مدیر انتشارات آذرخش گفت: اوضاع اقتصادی باعثعدم رونق بازار نشر و فاصله گرفتن مردم از کتاب شده است.

غلامحسین دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره وضعیت کنونی صنعت نشر گفت: اگر روند چند سال اخیر تولید کتاب را درنظر بگیریم به راحتی به این موضوع پی خواهیم برد که وضعیت نشر سال به سال بدتر شده و شرایط مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: جامعه ما با بحرانهای اقتصادی گوناگونی مواجه است که تاثیر مستقیمی بر صنعت چاپ و نشر نیز داشته از همه مهمتر باعثکاهش قدرت اقتصادی و انگیزه مردم برای خرید کتاب شده است، پس در این شرایط عدم رونق بازار نشر اجتناب ناپذیر است.

دولت آبادی با بیان اینکه دیگر صنعت نشر توجیه اقتصادی ندارد؛ گفت: طی چند سال آینده ما با خروج ناشران زیادی در حوزه نشر مواجه خواهیم شد.

مدیر نشر آذرخش درپاسخ به این سوال که راهکار خروج از این وضعیت چیست؟ گفت: من معتقدم برای حل این مسئله درکوتاه مدت راهکار و راهبردی وجود ندارد و باید روندی طی شود؛ زیرا همانطور که گفتم ارتباط مستقیمی با اوضاع اقتصادی کشور دارد.

دولت آبادی ادامه داد: در کشور ما رشد صنعت چاپ و نشر واقعی نبوده است و ناشرانی که درچند سال گذشته از رانت و وضعیتهای گوناگون استفاده کرده اند؛ باعثایجاد نوعی فضای بادکنکی در صنعت نشر شده اند.

وی بابیان اینکه وضعیت نشر باید همزمان و همراه با اقتصاد رشد کند؛ گفت: زمانی صنعت نشر جایگاه واقعی خود را پیدا می کند که تحولی ماهیتی در اوضاع اقتصادی کشور اتفاق بیفتد.

انتشارات آذرخش غلامحسین دولت آبادی دیگر صنعت نشر توجیه اقتصادی ندارد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر