کد خبر: 187718 A

ویراست دوم کتاب «زادالمسافر» اثر ناصرخسرو قبادیانی با شرح لغات و اصطلاحات سید اسماعیل عمادی حائری و تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری در ۵۷۳ صفحه به بهای ۳۲۰ هزار ریال از سوی مرکز پژوهشی میراثمکتوب منتشر شده است.

«زادالمسافر» فلسفی ‌ترین اثر ناصرخسرو قبادیانی، نویسنده، متکلّم و فیلسوف نامدار اسماعیلی، است که نزدیک به هزار سال پیش از این(۴۵۳ ق.) تألیف شده است. این کتاب یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی اسماعیلی است که با توجه به زمان تألیف و جایگاه دینی مؤلف باید آن را حاوی واپسین آموزه‌ها و باورهایِ رسمی الاهیاتی، جهان‌شناختی و انسان‌شناختی فاطمیان در دورۀ انسجام دستگاه دینی آنان به شمار آورد. زادالمسافر از نمونه‌های برجسته و کهن متون فلسفی به زبان فارسی است و لغات کمیاب و اصطلاحات فلسفی‌یی که در آن به کار رفته از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به گزارش ایلنا؛ نثر زادالمسافر – همانند دیگر آثار فلسفی و کلامی ناصرخسرو – به شیوۀ نثر دورۀ سامانی است و نسبت به آثاری که در‌‌ همان روزگار تألیف گردیده(مانند تاریخ بیهقی) کهن‌تر جلوه می‌کند؛ هرچند برخی تغییرات که در دورۀ غزنوی در نثر فارسی صورت پذیرفته، در آن آشکار است.

زادالمسافر از نظر واژگان فارسی به طور خاص شایان توجه است: نخست آنکه دربردارندۀ واژگان نادری است که در متون کهن دیگر یا دیده نمی‌شود و یا کمتر به کار رفته است؛ و دیگر آنکه ناصرخسرو در این کتاب برابرنهاده‌های فارسی زیبایی برای اصطلاحات فلسفی عربی آورده که بعضی از آن‌ها در جای دیگری نیست. اهمیت این موضوع آنگاه آشکار می‌شود که بدانیم برخی واژگان فارسی زادالمسافر در هیچ یک از لغت نامه‌های موجود یافت نمی‌شود.

مرکز پژوهشی میراثمکتوب ویراست اول این کتاب ارزشمند را در سال ۱۳۸۴ به همت پژوهشگر جوان سیدمحمد عمادی حائری منتشر نمود. در آن چاپ از پایان نامه سیداسماعیل عمادی حائری(پدر مصحح) نیز که به سال ۱۳۴۲ خورشیدی در شرح لغات و اصطلاحات زادالمسافر در دانشگاه تهران تدوین شده بود، بهره برده شد.

در ویراست دوم این کتاب که به تازگی منتشر شده است، مصحح به نسخه‌ای کهن و تازه یاب دست یافته و آن را با متن کتاب مقابله و اثر را بیش از پیش به متن مولف نزدیک‌تر ساخته است. دو بخش مفصل نیز به مقدمه کتاب افزوده و آگاهی‌هایی سودمند پیرامون محتویات کتاب و اندیشه‌های ناصرخسرو قبادیانی را در اختیار خوانندگان قرار داده است.

ویراست دوم کتاب «زادالمسافر» اثر ناصرخسرو قبادیانی با شرح لغات و اصطلاحات سید اسماعیل عمادی حائری و تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری در ۵۷۳ صفحه به بهای ۳۲۰ هزار ریال از سوی مرکز پژوهشی میراثمکتوب منتشر شده است.

نشر میراث مکتوب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر