کد خبر: 130305 A

فرماندار پاکدشت:

فرماندار پاکدشت ضمن بیان نقش فعال و چشمگیر خبرنگاران و اصحاب رسانه تاکید کرد: خبرنگاران پل ارتباطی مسئولین با مردم هستند.

علیرضا قاسمی فرزاد در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه و مطبوعات گفت: شما خبرنگاران پل ارتباطی مسئولین با مردم هستید ودراین شغل باید امانتداری را داشته باشند که این بزرگترین سرمایه است.

به گزارش ایلنا، فرماندار پاکدشت با تاکید بر حفظ وحدت در جامعه افزود: رسانه ای درجامعه موفق است که شور و نشاط درجامعه را افزایش دهد و امید آفرین برای مردم باشد و مردم را به آینده و انقلاب، نظام و رهبری دلگرم و امیدوار کند و خدای نکرده باعثجدایی مردم، انحراف افکار و نامیدی در سطح جامعه نشوند و باید مطبوعات در جامعه ایجاد نشاط و امید کنند و منافع و مسایل ملی رامد نظر داشته باشند.

وی با اشاره به نقد سازنده و اثرات آن گفت: نقد در ساختار نظام مفید وسازنده است واگر در عملکرد مان خطاء یا اشتباهی داشته باشیم اگر نقد مشفقانه بازگو شود استقبال می کنیم مردم کشورما مردمی فهیم وفرهنگی واخلاق مدارهستند اگرنقد از روی انصاف وبرمدارعدالت باشد وحرمتها راحفظ کند باعثرشد وپیشرفت خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما مجری سیاستهای دولت هستیم و نگاه مابه موضوعات نگاه سیاسی نیست بلکه نگاه حاکمیتی است و رسالتی جزخدمت رسانی به مردم نداریم وباید حافظ منافع مردم و کشور باشیم.

اصحاب رسانه انقلاب جامعه دولت رسانه سرمایه شور و نشاط فرماندار مطبوعات مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر